بهشت کجاست؟

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۳ رای
Loading...

و باری اراده نمود که موجودی چون خود بیافریند،
موجودی با اختیار لامتناهی …
هیچ موجودی این بار سنگین را به دوش نمی گرفت!
برای این کار به میزان متنابهی جنون و عشق نیاز بود …
آدم پذیرفت …
ملائک اعتراض کردند،
موجود بدون اختیار عرش را ساخته بود
اما موجود با اختیار پیش از این آنچنان خونریزی کرده بود که نسلشان تقریبا منقرض شده بود،
ابلیس نافرمانی کرد،
معشوق شد او را راند،
بزرگترین دشمن انسان شد،
آدم نیز با عصیان به زمین هبوط کرد، چون برای خدایی عجله کرد …
ابلیس اما اختیار یافت تا برای فراموشی این حقیقت تا روز موعود تلاش کند که
انسان خداست اما خدا نیست!
خدا برای یادآوری فرستاده هایی از جنس خود آدم فرستاد …
اما همین خدایی اندک آدم را فریفته بود …

ملائک اشتباه نمی کردند،
آدم مانند پیشینیان خود در خونریزی کوتاهی نکرده بود و حتی از نسناس ها نیز سبقت گرفته بود!
اما باری چیزی می دانست که آنها نمی دانستند …

بهشت جایی است که انسان در آن خدایی می کنند، اما دقیقا خدایی!
می تواند! می تواند از بزرگترین توانایی خود، عصیان استفاده کنند اما …
بهشت جایی است که انسان شایستگی می یابد که جای خدا نشیند اما یادشان نمی رود که اگرچه خداست اما خدا نیست!
و زمین جایی است که انسان می آموزد که خدایی کردن بدون خدا بودن جهنم است …

کلمات کلیدی