گربه‌هایی با دم‌های عمودی!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۳ رای
Loading...

می‌گفت گربه‌ها تا وقتی آسیب ندیدند و در کنار کسی احساس آرامش و اطمینان داشته‌باشند دمشان را بالا نگه‌می‌دارند.
گمان می کنم بهشت جایی باشد که دم همه گربه‌ها بالاست.

کلمات کلیدی