شما درخت نیستید!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۳ رای
Loading...

اگر از موقعیت خود راضی نیستید تغییرش بدید!
شما درخت نیستید!

پی نوشت: گمان کنم این درخت زبون بسته در کار رفع اتهام از این دست و پا بسته بودنش، اما جلوش رو گرفتند

کلمات کلیدی