مصدق زمان؟!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۳ رای
Loading...

حسی مرکب از افتخار و امتنان را با تمام وجود به تو و تمام تیم تحت سرپرستی ات تقدیم می کنم دکتر ظریف عزیز.

پی‌نوشت:
١- آمدم بنویسم مصدق زمان، یادم افتاد فاصله زنده باد تا مرده باد ما ایرانیان احساساتی خیلی کوتاه است و منصرف شدم.
٢- اگر آنچه از رویدادهای خوشحال کننده و شگرف که در امسال تعبیر کرده اند به همین زودی محقق شود، تجزیه عربستان و افول ترکیه و اتفاق بزرگ را نزدیک خواهیم دید، اگر چه دیگران آن را دور می بینند

کلمات کلیدی