افسانه بهترین مدل را فراموش کنید!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۲ رای
Loading...

همه‌ی مدلها غلط‌اند ولی چون برای فهم پدیده‌ها و تلاش برای کنترل و تغییر آنها از این ابزار بهتری نداریم ناچاریم. مدل بهتر مدل ساده‌تر، با برازش خوب با گذشته (یعنی اگر با آن گذشته‌ای که اتفاق افتاده را دوباره پیش‌بینی کنیم نتایج قابل‌قبولی ارایه دهد) و مبتنی بر یک نظریه درست است.

تلخیص از کتاب پویاشناسی سیستمها – دکتر علینقی_مشایخی

پی‌نوشت: حیف است کسی که کار و بارش مدیریت و تحلیل سیستم است این کتاب را نخوانده بمیرد.

کلمات کلیدی