چگونه تصمیم بهتری بگیریم؟

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
5,00 امتیاز از 6 رای
Loading...

هزینهفایده کردن

همه ما از صبح که بیدار می شویم تا شب که سر به بالین می گذاریم محکوم به تصمیم گیری هستیم! حتی خود تصمیم نگرفتن و بلاتکیفی نیز یک تصمیم است. تصمیم گیری همواره با استرس همراه است اگرچه طبیعتاً میزان آن از فردی به فردی دیگری و از تصمیمی به تصمیمی دیگر مختلف است. وقتی تصمیم گیری را به سان تنفس آگاهانه درک می کنیم، برای آن تکنیک های می یابیم و با بکاربستن این آموزه ها تدریجا در می یابیم که می شود روز به روز در تصمیم گیری بهتر و بهتر شد و به جای غافلگیری، از نتیجه تصمیمات مشعوف شد!
یکی از مهمترین تکنیکهای تصمیم گیری #هزینه_فایده است. این مفهوم به سان بسیاری از مفاهیم وقتی در مقام تشریح واقع می شود هم بسیار بدیهی و هم بلامنازع همه با ضرورت آن همدلند اما پای عمل که به ﻣﻴﺎﻥ می آید و احساس، افسار منطق را می رباید، معمولاً مغفولش می گذاریم. در حکمت عامه، این مفهوم با ضرب المثل معروف: ((برای یه دستمال، قیصریه را به آتش نکشیدن)) توضیح داده می شود. هزینه-فایده کردن یعنی وقتی می‌خواهیم یک تصمیم را از ﻣﻴﺎﻥ دهها گزینه دیگر برگزینیم محاسبه کنیم که هزینه های مترتب بر آن تصمیم، آیا بر فایده ای که از آن منتج می شود برتر است یا خیر! و آیا این تصمیم با فایده ترین تصمیم هست یا خیر! نکته حائز اهمیت این است که منظور از هزینه و فایده تنها هزینه ها و فایده های مشهود نیست! یک تصمیم گیرنده مؤثر به تجربه آموخته است که هرچه در جمع آوری سناریوهای گوناگون و هزینه و فایده های مشهود و نامشهود در کنار هم موفقتر باشد، إقبال بیشتری برای اتخاد یک تصمیم مؤثر با بیشترین فایده و کمترین هزینه و پیامدهای رضایتبخش بعدی خواهد یافت. در خود هزینه-فایده کردن نیز باید با هزینه-فایده همراه باشد، یعنی در سناریو سازی و جمع آوری شاخص ها و معیارها هم باید جانب اعتدال را رعایت کرد، نه خیلی زود عمل کرد و نه خیلی دیر! نباید نگران بود دشواری کمی کردن هزینه ها و فایده های مشهود و خصوصاً نامشهود به مرور زمان ساده تر می شود.
این روش می تواند به کار یک تصمیم ساده مثل تصمیم برای پاسخ دادن یا ندادن به بی احترامی یک رهگذر تا تدوین استراتژی یک هلدینگ چند هزار میلیاردی بیاید به شرط آنکه توضیحات ساده ای که گذشت به جان روش شناسی تصمیم گیری ما نشسته باشد.

کلمات کلیدی