اصالت،‌اصالت و باز هم اصالت!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۳ رای
Loading...

((یک تابلوی مینیاتوری عالی و بدون نقص که هر چه نگاه می کنی نقصی نمیابی أما حسی می گوید یک عیب بزرگ درش هست!)) نقل به مضمون بازخورد یکی از دوستان که در میان دهها بازخورد عمدتا تعریف گونه یا تعارف گونه به دلم نشست!
به این اعتقاد دارم که وقتی رؤیایی، خاطره‌ای، بیتی، تصویری و یا هر چیز دیگر در مقابل چشمت قرار می گیرد معنا و مفهومی در پس آن توسط ناخودآگاه اراده شده است. بعد از تصویر کودک ۴-۵ ساله ای که با وجه أدب افراطی ماهها، پیش چشمم بود روزهاست تصاویری که نوعا تفاوت و برتری و جلب توجه و نمایشی بودن را ارائه می کنند خودآگاهم را تحریک می کند. بهترین پسر خانواده و فامیل، از روز اول مدرسه!! مبصر کلاس امادگی ها شدن! شاگرد اول شدنها! خط خوب و منحصر به فرد! یاد گرفتن حرکات نمایشی ورزشها، نفر اول شدن سازمانها، خوب نوشتن، خوب نقاشی کشیدن، تلاش برای خوب خواندن، مطالعه کردن و آشنایی با رشته های مختلف و متنوع، معلم دانشگاه شدن و همه و همه همان مینیاتوری هستن که به جز کمال در نظر بینندگان تصویری نمایش نمی دهد و بزرگترین عیب آنها همین نمایشی بودن أنهاست! چیزی است که یک سال گذشته ام صرف مراقبه از پرهیز از آن شده و البته ترک عادت موجب مرض است!
اصالت! همان چیزی است که این تابلوی مینیاتوری دیگر باید به دنبال آن باشد!

کلمات کلیدی