اقسام همکاران

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۳ رای
Loading...

همکاران سه تن هستند!

‏کسانی که چون ف بگویید در فرحزادند!

‏کسانی که باید بگویید فرحزاد تا به آن‌ بروند!

‏و کسانی که حتی اگر بگویی فرحزاد سر از شابدوالعظیم در می‌آورند!

‏گروه اول هزارشان کم است، گروه سوم یکی‌شان زیاد!

کلمات کلیدی