خرابکاری‌های درست‌کار

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۳ رای
Loading...

دلت می‌خواهد بزنی زیر همه چیز!
بچه‌ها غریزی هر وقت به بن بست می‌خورند همین کار را می کنند!
اما آدم که بزرگتر می شود و متاسفانه دیگر بچه نیست به شرایط خو می‌کند! أنس می‌گیرد!
اما من عاشق این بچه بازیهام! اینکه بزنم زیر همه چیز و همه چیز را خراب کنم شاید به این شرایط عادت نکنی! به امیدی که وقتی چیزی را ویران می‌کنی، از درون اون معجزه می‌زند بیرون و تو بر می‌گردی به آنچه ده سال پیش بودی و دیگر نیستی …
همیشه ماه رمضان و ماه تولدم آبستن حوادثی سترگ بوده و خواهد بود

کلمات کلیدی