جوان‌گرایی از حرف تا عمل!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۳ رای
Loading...

چشم‌اندازمان در جوان گرایی و قانون منع بکارگیری بازنشستگان باید به کدام سوی باشد؟ آیا مردم ما مانند مردم برخی از کشورهایی که در عکس وجود دارد هیچگاه اداره کشور را به یک جوان سی و چند ساله می‌سپرند؟
در ناخودآگاه جمعی ما این رستم (کهن‌الگوی سنت و پدر) است که بر سهراب (کهن‌الگویی تجدد و پسر) پیروز می‌شود در حالیکه در اسطوره‌های غربی این ادیپ (تجدد) است که بر پدر چیره می‌شود.
تا فرهنگ و ناخودآگاه جمعی ما اصلاح نشود، بعید می‌دانم قوانین ‌به تنهایی کاری از پیش ببرند. من که از خانه شروع کردم. سخت است اما باید ضمن تأیید پسر، خیلی زودتر او را وارد میدان کنم.

کلمات کلیدی