به کودکانمان بیاموزیم که:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۳ رای
Loading...

اگر به بچه‌هامان به جای توصیه به دکتر و مهندس شدن دو شغل را یاد داد!! یا مسأله‌ای را پیدا کنند و (بهتر) حلش کنند یا یک نیازی را پیدا کنند و (بهتر) رفعش کنند! با این دو کار هم جهان به جلو می‌رود و هم آنها برای بدست آوردن لقمه‌ای نان حاضر به تحمل هر کاری و تجربه‌ی بدحالی نخواهند شد.

کلمات کلیدی