آداب تلذذ!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۳ رای
Loading...

برای لذت بردن نه آدابی لازم است!
نه یک زمان موعود که قرار است روزی بیاید!
نه موعودی که قرار است این ودیعه را به ارمغان بیاورد!
کوه و جنگل و دریا و کویر بهانه و یا حداکثر وسیله است!
فرصت سوزان مستحق موعود و موعدی هستند که هیچگاه فرا نمی‌رسد

کلمات کلیدی