چرا می‌شود یلدا را جشن گرفت؟!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۷ رای
Loading...

من متولد تابستانم.
نمی دانم به همین دلیل است که اینقدر دیوانه وار عاشق آفتابم.
از اول پاییز که او را هر روز کمتر از روز قبل دارم انگار شارژم روز به روز کم و کمتر می شود تا یلدا.
بتبع یلدا را از این حیث نمی توانم دوست داشته باشم.
مگر می شود به دلیل طولانی ترین مدت تاریکی، شبی! را جشن گرفت؟
اما یلدا را می شود از سویی دیگر نگریست و او را جشن گرفت!
یلدا نقطه اوج تاریکی است!
پس از فردای یلدا هر روز تاریکی دقیقه ای رو به زوال می گذارد و به زعم من این بهانه بهتری برای جشن گرفتن است.

کلمات کلیدی