مغالطه ذهن پاک!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
5,00 امتیاز از 4 رای
Loading...

(١) وقتی دندان به عصب می رسد دندان پزشک ابتدا عصب کشی می کند و بعد هر اقدام دیگه ای. ظلم تاریخی که در اثر جامعه پدرسالارانه در ناخودأگاه جمعی زنان ذخیره شده است مجوز و فضای تحلیل موضوعات جنسیتی رو نمیدهد و به نظر می رسه برای تولد این میدان، هنوز به زمان نیازه. نشونه اش هم همین تحقیرها و توهینهاست که در این مکالمات تلگرامی با برچسب و انگ به مدافعان مفهوم حجاب با انگهای بیمار جنسیتی و … تخلیه شده.
حتی با نگاه غیردینی که به جامعه بدون چهار چوب نگاه کنیم أشکارا می بینیم که جامعه جنسی شده در ابتدای امر برای خود زنان و خانواده هزینه أور بوده و بی شک به نفع مردانی است که از سهولت دسترسی به مهیجات جنسی منتفع می شوند! از این هزینه منظورم چیزی فراتر از نگاههای هرزه، تیکه های جنسی، تجاوز یا چیزهایی شبیه به اینهاست! وقتی زنان به سادگی در دسترس قرار می گیرند مردان مجرد با هزینه بسیار نازلتر (منظورم چیزی فراتر از پول است، چیزی از جنس تعهد) از ازدواج مستغنی می شوند و دلیل و انگیزه ای برای این مهم حداقل تا سالها بعد که نیاز به بقای نسل گریبان أنها را می گیرد، نمیابند و مردان متأهلِ خارج از چارچوب، یا أنهایی که تنوع و تکثر در رابطه را به عمقِ رابطه ترجیح می دهند و یا أنهایی که به هر دلیل از وضعیت امروزشان ناراضی هستند، نیز همواره و با اشتهایی سیری ناپذیر در جستجوی گزینه های سهل و بدون نیاز به تعهدِ دیگرند!
اسمش را هر چه می خواهید بگذارید! اما روشی لازم است که غریزه محترم جنسی به گونه ای مدیریت شود! (٢) باور کنید مردی که با دیدن زنان نیمه برهنه تحریک نمی شود باید به طبیب مراجعه کند و مردی که نگاهش را نمی تواند کنترل کند نیز به طریق أولی! (اگر چه مغالطه‌وار عکس این را تبلیغ می کنیم!) (٣)
بزرگترین نیاز روانی زن، همان است که حافظ به ظرافت بیان می کند: پری رو تاب مستوری ندارد! چیزی شبیه تأیید شدن! چیزی شبیه مورد پسند واقع شدن و الحق و الانصاف این صبر و تلاش برای مدیریت این غریزه، حتی از کنترل نگاه و تمایل برای مردان به أنها دشوارتَر است.
از سوی دیگر مردان خصوصا مردان شرقی، زنان أفتاب مهتاب ندیده رو ترجیح میدهند! و زنان با بکار گرفتن ابزاری مثل ارایش غلیظ و شکل خاصی از حجاب که توجه بیشتری جلب می کند ناکام می مانند! و متاسفانه مذبوحانه و توسعا این اقدام به جذب مردان برای رابط جنسی منجر میشه تا ازدواج و به صورت رفت و برگشتی به جای حل مسأله زنان را دچار ضعف اعتماد به نفس بیشتر و ذخیره خشم می کنه … این همه عمل جراحی و مصرف سرانه بالای لوازم أرایش می تونه مؤید این ادعا باشد!
الغرض! موضوعات جنسی را به جای اطفا و سرکوب باید به طریق صحیح أرضا کرد و این متضمن سلامت خانواده و بتبع أن، جامعه است! (۴) در جامعه ای که این مهم به خوبی در خانواده اداره می شود، شاهد زیر بار نرفتن مردان مجرد برای تعهد ازدواج نیستیم و خیانت مردان و زنان متأهل را کمتر شاهد خواهیم بود.
تا کسانی معنای عمق رابطه در مقایسه با تنوع و تکثر رابطه را نچشیده اند نمی توانند اصالت ابزار و سبک زندگی که در أن این مهم تضمین می شود را تبیین و توضیح دهند! فارغ از اینکه بپذیرید که حجاب را امر باری بدانید یا خیر، اما اگر لذت عمق رابطه را می توانستیم أنطور که هست منتقل کنیم زنان با همه سختی أن را به جان می خریدند و مردان شرم بیشتری می کردند …

پی نوشت:
(١) مدتهاست در نظر دارم پس از حدود یک سال بحث هفتگی حول و حوش مفهوم حجاب و پوشش مطلبی بنویسم که هر بار از أن طفره رفتم و امروز بحثی در یکی از گروههای تلگرامی بهانه ای شدن برای نوشتن این پست. البته در این نوشته أصلا به مباحثی که در این صدها ساعت بر من وجود، وجوب و ضرورت حجاب را از نگاه دین مسجل کرد نخواهم پرداخت و با نگاهی جامعه شناسانه و روانشناسانه به این مهم خواهم پرداخت.
(٢) غریزه جنسی به هیچ وجه پایان ندارد و اگر مثلا بتوان أن را در خیابان! به شکل معمول أرضا کرد بعد از مدتی باید به فکر سکس چند نفره و یا چیزهایی که کم کم دارد با برچسب طبیعی بودن، غیر متعارف بودن خود را از دست می دهد پناه برد! و هیهات زین راه بی نهایت! و به هیچ وجه خرافه تحریک ناپذیری مردان در جوامع بدون محدودیت دیگر ارزش قلمداد نمی شود!
(٣) عکسی که با کراهت برای نوشته انتخاب کردم ابن روزها به سرعت کاربر به کاربر و گروه به گروه می چرخد نیز از همین مغالطه هاست! واقعا رابطه ذهنی روشن داشتن با تحریک ناپذیری -بخوانید ضعف مردانگی!- در چیست؟ البته تأیید می کنم روان برای أرضا غریزه جنسی به هر سطحی از پوشش بسنده می کند! لطفا از کسانی که نه به عنوان توریست، بلکه به عنوان شهروند أن هم پس از اطفای خشم احتمالی از محدودیت حجاب، در بیرون این مرزها زندگی کردند میزان سعادت و رضایت زنان را جویا شوید!؟
(۴) این نگاه سکولارانه اسلام به این مفهوم از پس ١۴ قرن واقعاً مدرن و تغییری أساسی در نگاه عرف و مذهب أن روز جهان و حتی اینجا و اکنون نگاه مذهبی است. جایی که مثلا در مسیحیت ازدواج به این شکل ترسیم می شود، اسلام همواره به این امر أنهم در چهار چوبی که برای اداره غریزه تنوع طلبی مرد تلاش می کند، ترغیب می کند و در پارادایم خود پاداش می دهد! به تعبیری از یک ناشناس ازدواج هزینه ای است که مردان برای رابطه جنسی می دهند و رابطه جنسی هزینه ای است که زنان برای ازدواج می دهند!

کلمات کلیدی