آیا انتظار بی تمایلی به قدرت از کاندیداها موجه است؟

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۳ رای
Loading...

دوستی در گروهی نامزدی را به قدرت طلبی محکوم کرد و با این نیت خوانی مدعی شده بود که رای دادن به چینین شخصیتی موجه نیست! از این که این اشکال، مغالطه انگیزه و انگیخته است که بگذریم با تقویت شبهه و فرض اینکه حقیقتاً نامزدی به سودای قدرت نیز به کارزار آمده باشد، به اختصار به این خرافه خواهم پرداخت که آیا قدرت طلبی رذیله جمعی نیز هست؟
برناردماندویل در کتاب افسانه زنبوران ذیل داستانی قاعده ای را با این مفهوم که رذائل فردی گاهی فضائل جمعی هستند و بلعکس! را نشان می دهد! اتفاقاً انتظار زهد و بی تمایلی به قدرت از کسی که قرار است برای آن بجنگد، انتظار واقعی نیست و تجربه نشان داده اینگونه آدمها خطرناکتر هم هستند! از اینچنینی داوطلبانی اگر به قول مولوی از شیرانی نباشند که خدای هم نافریده است! نمی توان انتظاری داشت! چون افقی جاه طلبانه ندارند! اینجاست که فضائل فردی رذائل جمعی می شود!
اونقدر که از نظامهای مدرن و ساخته شده بر ساختار واقعی انسان، شبیه آنچه ماکیاول می گوید دریافته ام باید این شهوت و اشتهای قدرت با تفکیک قوا، مطبوعات، نهادهای اجتماعی و چیزهایی شبیه به این کنترل و بر مسیر صحیح هدایت شود!

کلمات کلیدی