تحلیل خواب و رویا

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۳ رای
Loading...

به باور بسیاری از روانشناسان همه ما هر شب بدون استثنا خوابهای متعدد می بینیم. آنها توضیح می دهند که بخشی از روان (ایگو – من) با حذف یا به تعبیر بهتر بازفرستادن آنها به ناخودآگاه برای کم خطرترین روش حفظ تعادل نظام خود می کوشد، به همین دلیل است که همه آنها را به یاد نمی آوریم یا بلافاصله بعد از بیدارشدن فراموش می کنیم. روانشناسان عمقی به پیروی از یونگ، بسیار بر خواب و رویا سرمایه گذاری کردند. آنها با این پیش فرض که هرچه میزان خودآگاهی آدمی بالاتر رود، حال بهتری می یابد، کوشیده اند راهکارهایی بیابند که از بخش ٩٩ درصدی مخفی کوه یخ یا همان ناخودآگاه کاسته و به قله ١ درصدی خودآگاهی بیافزایند. این دسته معتقدند که خواب و رویا، تخیل، در کنار همزمانی سه راه اصلی ارتباط ناخودآگاه با خودآگاه است. آنها امکان استفاده از این سه ابزار را مستلزم تمرین و کاردرونی می دانند. تجربه زیسته خود من نیز موید همین باور است که با این ممارست که فرآورده آن، ارتباط و نزدیکی با سلف عزیز که محصور در ﻣﻴﺎﻥ این ناخودآگاه است، حقیقتاً می شود تا به خاطر آوردن کلیه خوابها با جزییات پیش رفت. وقتی که توانستیم خوابهایمان را حفظ کنیم، گام بعدی رمزگشایی از این پیام ارزشمندی است که ناخودآگاه با به خدمت گرفتن اتفاقات روزمره و در حوالی همان روز یا با استفاده از نمادهای عمومی یا کهن الگوها برای ما إرسال کرده است، چیزی که ما از آن با عبارت تعبیر یاد می کنیم. آنهایی که اهمیت این موضوع را دریافته اند خوابهای خود را در جایی ثبت و ضبط می کنند و حتی به روند کلی این رؤیاها نیز می پردازند. نکته ای که در اینجا قبل از هرچیزی، برای پرهیز از سوفهم که اینگونه مسائل به خوبی مستعد آن هستند، لازم دیدم بر این انگشت تاکید بنهم که هرگاه فرآورده در مغایرت با منابع اصلی معرفتی مثل: عقل، وحی و … قرار گیرد، قطعاً به این معناست که در فرایند خطایی صورت پذیرفته است.

تاثیرگذارترین کتابی که در زمینه تعبیر توسط یک یونگین تراز اول تا کنون خوانده ام توسط رابرت ألکس جانسون نوشته شده است. او با یک روش چهار مرحله ای به ما کمک می کند که با رمزگشایی از این پیامهای ارزشمند، مسیر رشد و تحقق تفرد را طی کنیم.
و اما این چهار مرحله به اختصار:

گام اول – تداعی:

ابتدا رویایتان را با حداکثر ممکن جزییات و به تفضیل مکتوب کنید. شخصیتها، اشیا، موقعیتها، رنگها، صداها، صحبتها و … . یادمان نرود که چیزهایی که در خواب می بینیم فقط یک نماد هستند که ناخودآگاه آن را برای فرستادن معنا و پیامی به کار بسته است، همین. پس از برداشت های سطحی و خلط نماد با واقعیت بپرهیزید. سعی کنید که بفهمید هر کدام از این تداعی ها در روان شما امروز به چه مفهومی است که ناخودآگاه آن را به عنوان رمزی قابل رمزگشایی بکار گرفته است.

گام دوم – ارتباط:

پس از این که از طی شدن گام اول احساس رضایت کردید باید بتوانید جزییات را به یکدیگر ارتباط دهید و به کل خواب به عنوان یک کل واحد بنگرید و بکوشید تا بتوانید بین این تداعی ها و اتفاقات، احساسات یا دیگر تحرکات درونی ربط و نسبت برگزار کنید. اگر با یونگین ها هم رای باشید غایت همه این رویاها سفر فردیت است پس لازم است با این رویکرد شخصی رویابین به تعبیر همت گماریم نه وسیله ای برای توجیه اغراض شخصی در قبال اشخاص یا افعال.

گام سوم – تعبیر:

حالا وقت نتیجه گرفتن است! شما باید به این سووال کلیدی پاسخ دهید که مهمترین و اصلی ترین پیامی که ناخودآگاه با این رویا برای شما فرستاده است چیست؟ نکته مهم این است که این فرآورده باید با به طور طبیعی از دو گام قبلی نشأت گرفته باشد. درباره قطعیت تعبیر آن عجله نکنید. اگر به حضور و زندگی ناخودآگاه باور دارید پس می توانید روی پیامهای بعدی که به کمک تعبیر بهتر رویاهای بعدیتان خواهد آمد حساب کنید. در انتخاب تعبیر، ترجیح با تعبیری است که جدید و بی سابقه باشد، به شما حس غرور کاذب ندهد و از شما سلب مسؤولیت نکند و در مغایرت با منابع اصلی معرفت نباشد.

گام چهارم – آیین:

در این مرحله و پس از کشف و تعبیر پیام لازم است به ناخودآگاه با خلق یک آیین ساده و صامت و انفرادی ولی عمیق پاسخ دهید و از سوی دیگر رویایتان را به زندگی عادیتان گره بزنید. در این خصوص خوب فکر کنید و خلاق باشید.

موفقیت شما در رمزگشایی پیامهای سلف عزیز معیار و مبنای ملموس دارد. شما باید روز به روز در به خاطر آوردن رویاهایتان با جزییات بیشتر توفیق بیشتری حاصل کنید و از این طریق حال روحی بهتر و آرامش بیشتری را تجربه کنید و الا راه را به غلط رفته اید.

کلمات کلیدی