ما‌ انسان‌های خاکستری!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۳ رای
Loading...

چندیست که می‌دانم انسانها بسیار پیچده تر از آنی هستند که به دو گروه بتوانند تقسیم شوند!
انسانِ راستگو/ شجاع/درستکار/بخشنده/نیکخواه و … یا دروغگو/ترسو/بزهکار/بخیل/ بدخواه!
رستگاری اگر تعلقت به گروه دوم را به رسمیت بشماری و بدانی که مانند گروه اول شدن باید تلاش کنی!
و ترسناک‌ترین و پیچیده‌ترین حالت آن است که خود را متعلق به گروه اول بدانی اما دقیقا متعلق به این گروه نباشی و همه رفتارهای گروه دوم را انجام دهی و به توهم سپیدی! همین رفتارها را نیز توجیه کنی و در جهل مرکب ابد دهر بمانی!
انسان‌های سیاه یا سفید چیزی کمتر از ۱% از کل ما را تشکیل می دهند و اکثر ما خاکستری ها خودمان را متعلق به گروه سپیدان می دانیم و سیاهی رفتارمان را به توهم سپیدی، سپید می بینیم! این خطرناکترین حالت جهل است!

کلمات کلیدی