دلهره‌آورترین کاووس هنوز من!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
5,00 امتیاز از 3 رای
Loading...

دو هفته است دارم به این فکر می کنم که با اینکه مامان بابای من اصلا تو درس خوندن من نه سخت گیر بودن و نه کنترلگر و من به واسطه هوش متوسطی که داشتم همیشه بهترین کلاس بودم، چرا هنوز دلهره آورترین کاووس من فراموش کردن تاریخ امتحان هاست …

کلمات کلیدی