ما در نماز (سماع) یم

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۳ رای
Loading...

احساس سماع و یا شاید غنا رو به خوبی لمس و درک می کنم!
کل أعضا و جوارحم به رقص اومده!
ویژولاسیون موسیقی رو صفحه ال سی دی مولوی بزرگ رو در سماع به پیش چشمم تصویر کرده! بانگ اذان که بلند شد به روشنی صدایش را می شنوم که: ((ما در نمازیم … ))
و حاج آقا چشم به چشمم دوخته اما صدایش را در این اثنا نمی شنوم و شاید می شنوم!

کلمات کلیدی