تجاوزگر

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۳ رای
Loading...

همیشه بر این عهدم‌ که وقتی تلفنم زنگ‌ می‌خورد در اولین زنگ حتی اگر نشاسم جواب بدهم. اگر در موقعیتی باشم که نتوانم جواب بدهم یا با پیامک یا باپاسخ کوتاه عذرخواهی می‌کنم تا در اولین مجال مجددا تماس بگیرم. بدون استثنا در لینکدین یا اینستاگرام روزانه دو سه پیام دارم از تقاضای پیدا کردنشغل یا تقاضای مشورت یا مشارکت در تهیه پایان‌نامه که هیچ‌کدام را بدون پاسخ نمی‌گذارم هرچند این دو سه ماه که عموما تا ۹۱۰ شب سرکار هستم وگاهی پاسخگویی به روز بعد موکول می‌شود. دیروز کسی زنگ زد و‌ من‌ در میان جلسه گفتم با شما تماس می‌گیرم و او که نمی‌دانم چه گمانی می‌‌کردگونه‌ای ناشایست و طلبکارانه واکنش نشان داد که چرا من بدون هماهنگی با او‌ در جلسه هستم. #تجاوز گونه‌های مختلفی دارد. یکی از این گونه‌ها ایناست که اگرچه نه مدیر کسی هستی و نه مشتری او، قلدرانه و متجاوزانه برای مدیریت زمان و تعیین اولویتهای او تعیین تکلیف کنی! این و آن که کم هم‌نیستند باعث نمی‌شوند ذره‌ای در سطح پاسخگویی خودم تجدید‌نظر کنم و از آن کوتاه بیایم.

کلمات کلیدی