کی‌ورد‌های عاشقانه‌ی من!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۳ رای
Loading...

عاشق روزهای بی تو ام!
روزهای بی تو یعنی عشق در نگاه اول واقعیت داره!
حتی اگه ده سال از آن گذشته باشد!
و هزاران هنوزی که هنوز می توانیم برای این با هم بودن ردیف کنیم!

پس گرفتن پروجکشن،
عشق بدون قید و شرط!
عاشق عاشق بودن!
کی ورد این روزهای روان عزیز من است …

کلمات کلیدی