حقیقت را از هر چه که هست بیشتر دوست می‌دارم!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۳ رای
Loading...

حقیقت،

– البته آنچه من آن را حقیقت می‌دانم! –

را از اینکه مرا بیشتر دوست داسته باشی

بیشتر دوست دارم!

عمیقا می‌دانم امروز چگونه به نظر می‌رسد

اما

تصویر فردا

را ترجیح می‌دهم!

کلمات کلیدی