حقیقت چیست؟

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۳ رای
Loading...

دوستی پاراگرافی از کتاب ذن چیست رجینالد و بلاث، با این مضمون نقل کرده بود:
((در جستجوی حقیقت نباشید، معتقدباشید. چیزی به نام حقیقت وجود ندارد؛ هنگامیکه از جستجوی آن دست می کشیم، تنها چیزی که می یابیم حالتی از تفکرو اشراق است که در ما زندگی می کند.))

من با اندک تأملات خُرد خود، هرچه کردم، نتوانستم با نفی وجود حقیقت همدل باشم. به عبارت دیگر برای همدلی، نیاز به إثبات معرف بخش بودن (باور صادق موجه!) این ادعا داشتم. البته اگر منظور نویسندگان از این عبارت، شکلی شاعرانه برای توضیح نایابی حقیقت، به دلیل کوتاهی دست ما متوسطان برای به چنگ آوردن آن خرمای درشت نشسته بر مرتفع ترین نقطه نخیل است، من هم هستم!!
تمام تاریخ اندیشه مشحون از اندیشمندانی است که چون ندیدن حقیقت، ره افسانه زدن، اما هنوز باور دارم از تضارب هگلی اندیشه ها، حتی ما متوسطان هم به حقیقت دست خواهیم یافت! فقط کمی صبر و فراتر رفتن از چهارچوبهای دیکته شده و ذهنی باکره نیاز است، از مولوی که می پرسی او با همان نهنگ صفتی می گوید هر وطنی آداب خود را دارد! نمی توان با قایق در خشکی حرکت کرد و بالعکس!
به زعم من، جهان به یک ابرکانت دیگر یا یک ابرکلمب دیگر نیاز دارد تا روزی بیاید و دست ما را بگیرد و ببرد و نشانمان بدهد که بیشتر جهان حقیقت از آب تشکیل شده است و آن سوی این دریا شهری است و برای سیر آن، عقل، با همه نازنینی، ناکام است.

کلمات کلیدی