ما و انتخابات آمریکا

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۳ رای
Loading...

در مارکتینگ هم می‌گوییم بیش از اینکه واقعیت محصول شما اهمیت داشته باشد ادراک مر‌دم از آن اهمیت دارد چیزی که کاتلر آن را با کیفیت ادراک شده کدگذاری می‌کند. به فرض اینکه این ادعا که انتخابات آمریکا بر زندگی‌ ما اثری ندارد درست باشد اما شواهدی مانند نگرانی ما که بخش زیادی از آن‌ می‌تواند در آمار ‌ ارقام پیگیری‌های ما در وب ظهور و بروز داشته باشد جز این را نشان می‌دهد! این ادراک مردم ما از واقعیت است و اگر اقتصاد خوانده باشیم این است که تاثیرگذار است! در مارکتینگ می‌گوییم اینجا ریپوزیشنیگ‌ لازم است. یعنی باید بازنگری کنیم و‌ ببینیم چرا پیام و اتفاق دیگری محقق شده است!

کلمات کلیدی