در کمیت و کیفیت تجربه

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۳ رای
Loading...

دهه سوم شغلی‌ام را تجربه می‌کنم. یکی از خطوط رزومه‌ی من که همیشه به آن افتخار می‌کنم مصاحبه برای استخراج دانش ده‌ها مدیر در شرف بازنشستگی پتروشیمی است. امروز جمله‌ای از محمدرضاشعبانعلی به نقل از رابینز شنیدیم که آن روزها که پانزده سال از آن می‌گذرد را تداعی کرد. با متدولوژی استخراج دانشی که آن روزها طراحی کرده بودم در چهار تا شش جلسه می‌کوشیدم دانش آن عزیزان را استخراج کنم. برای برخی این شش جلسه بسیار کم بود و برای برخی بعد از یکی دو جلسه چیز دیگری باقی نمانده بود. لزوما تجربه سی ساله به معنای خفن و باتجربه بودن نیست چون ممکن است که یکسال را سی بار تکرار کرده باشی و لزوما سه سال کم نیست چون ممکن است هر چند ماهش یک تجربه جدید باشد. قبلا در یادداشت دیگری به بهانه دیدن سریال چرنوبیل مفهومی با عنوان دام تجربه برساختم و تشریح کردم.

کلمات کلیدی