چرا یاکریم ها را دوست دارم؟

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
5,00 امتیاز از 3 رای
Loading...

یاکریم ها را دوست دارم!
أنها نه مثل کبوتر ها سفیدند
و نه مثل کلاغ ها سیاه!
و نه مثل گنجشک ها مضطرب و بی تابند!
گاهی آنها را خنگ و احمق می دانیم اما در روان من آنها نماد صبر، توکل، بی‌‌آزاری و معمولی بودنند!
آنها بهترین ابزار من برای سنجش قبض و بسط روحانی روانند! از کنار آنها که می گذرم انگار ضربان قلبشان را می شنوم! و وقتی عبورم از کنار آنها کمترین واکنش را دارد نتیجه می گیرم که آنها مرا از خودشان دانسته اند و روزم را خوش می کنند …

کلمات کلیدی