شجاعت نترسیدن نیست!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۳ رای
Loading...

آیین می‌گفت که شجاع نیست چون از چیزهایی می‌ترسه.

من بهش می‌گفتم فقط بی‌عقل‌ها هستند که نمی‌ترسند! شجاعت یعنی بترسی ولی باعث نشه تغییر کنی و کاری که فکر می‌کنی غلطه رو انجام بدی و یاکاری که فکر می‌کنی درسته رو انجام ندی!

کلمات کلیدی