آدمهای سریع، آدمهای عجول، آدم‌های کند و آدمهای بزرگ!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۳,۰۰ امتیاز از ۶ رای
Loading...

من آدمهای سریع را همیشه ترجیح می دهم!

آدمهای عجول را هم نسبت به آدمهای کند!

آینده ازآن آدمهای سریع خواهد بود نه آدمهای بزرگ!

فرق آدمهای سریع و عجول در میزان دقت آنهاست!

کلمات کلیدی