دوره هفت جلسه ای دیجیتال مارکتینگ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۳ رای
Loading...

به این فکر افتادم که همه‌ی سخنرانی‌ها و سمینارهایی که در این ۱۰-۱۲ سال گذشته ایراد کردم را رایگان با شما درمیان بگذارم شاید به کار کسی یا کسانی بیاید.
تصویری بسیاری از این سخنرانی‌ها و سمینارها در سایت شخصیم و همچنین آپاراتم موجود است.
جلسه اول: مارکتینگ نسل ۴ برای مدیران خرده فروشی

در اولین جلسه از مارکتینگ نسل چهارم برای مدیران خرده‌فروشی که در خرداد سال ۱۴۰۰ در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد ابتدا به مقایسه نسل‌های پنج‌گانه بازاریابی پرداختم و سپس به روندهای اصلی که در حال شکل‌گیری است اشاره کردم.

همانطور که در محتوا خواهید شنید منبع اصلی من کتاب بازاریابی نسل چهارم کاتلر است و در جای‌جای محتوا به تجربیات ۱۰ ساله‌ام در افق کوروش اشاره کردم.


جلسه دوم:مارکتینگ نسل ۴ برای مدیران خرده فروشی

در دومین جلسه از مارکتینگ نسل چهارم برای مدیران خرده‌فروشی که در تیر سال ۱۴۰۰ در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد در ادامه روندهای موجود و در حال شکل‌گیری به تغییراتی که در محتوا و پایه‌های اصلی مارکتینگ کلاسیک رخ داده است پرداختم.
سپس به مدلهای مختلف تحلیل رفتار خرید مصرف‌کننده پرداختم و درنهایت مدل پنج ای کاتلر را که به زعم من کاملترین مدل موجود است پرداختم.
منبع اصلی کتاب بازاریابی نسل چهارم کاتلر است و در جای‌جای محتوا به تجربیات ۱۰ ساله‌ام در افق کوروش اشاره کردم.


جلسه سوم: مارکتینگ نسل ۴ برای مدیران خرده فروشی

در سومین جلسه از مارکتینگ نسل چهارم برای مدیران خرده‌فروشی که در تیر سال ۱۴۰۰ در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد ابتدا چهارچوب پیشنهادی کاتلر را که از ترکیب رفتار مصرف‌کننده در قالب ۵ای ایجاد کرده است پرداختم. در این روش که ادامه جلسات بر مبنای آن دنبال می‌شود او با ترکیب گفته شده به چهار مفهوم مهم جذابیت، کنجکاوی، تعهد و نهایتا وابستگی اشاره می‌کند و در نهایت به مفهوم پایه‌ای وفاداری می‌رسد،
او چهار کهن الگوی صنایع مختلف را معرفی می‌کند که شاید تا قبل از این فقط قیف را شنیده باشیم. در پایان به چهار تکنیک برتر بازاریابی پرداختم.
همانطور که در محتوا خواهید شنید منبع اصلی من کتاب بازاریابی نسل چهارم کاتلر است و در جای‌جای محتوا به تجربیات ۱۰ ساله‌ام در افق کوروش اشاره کردم.


جلسه چهارم:مارکتینگ نسل ۴ برای مدیران خرده فروشی

در چهارمین جلسه از مارکتینگ نسل چهارم برای مدیران خرده‌فروشی که در تیر سال ۱۴۰۰ در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد به سراغ مفهوم جذابیت برای ایجاد وفاداری رفتیم. او با ارجاع به مارکتینگ انسان‌محور (نسل سوم) به سروقت شش ویژگی مهم این بازاریابی می‌رود و در پایان ده عقیده مهم در این خصوص را مطرح می‌کند. این بخش تقریبا خلاصه و لب کتاب بازاریابی نسل سوم کاتلر نیز هست.
همانطور که در محتوا خواهید شنید منبع اصلی من کتاب بازاریابی نسل چهارم کاتلر است و در جای‌جای محتوا به تجربیات ۱۰ ساله‌ام در افق کوروش اشاره کردم.


جلسه پنجم: مارکتینگ نسل ۴ برای مدیران خرده فروشی

در پنجمین جلسه از مارکتینگ نسل چهارم برای مدیران خرده‌فروشی که در تیر سال ۱۴۰۰ در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد به سراغ مفهوم کنجکاوی برای ایجاد وفاداری رفتیم. او با ارجاع به مارکتینگ محتوایی خیلی خلاصه و موجز به سراغ بازاریابی محتوایی در برابر بازاریابی مستقیم می‌رود. او هشت مرحله برای تولید محتوا را خیلی خوب تشریح می‌کند. در پایان این جلسه خیلی خلاصه مفهوم سئو را در حد دانش ناچیز خود تشریح کردم.
همانطور که در محتوا خواهید شنید منبع اصلی من کتاب بازاریابی نسل چهارم کاتلر است و در جای‌جای محتوا به تجربیات ۱۰ ساله‌ام در افق کوروش اشاره کردم


جلسه ششم:مارکتینگ نسل ۴ برای مدیران خرده فروشی

در ششمین جلسه از مارکتینگ نسل چهارم برای مدیران خرده‌فروشی که در تیر سال ۱۴۰۰ در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد به سراغ مفهوم تعهد برای ایجاد وفاداری رفتیم. کاتلر به سراغ اومنی‌چنل (بازاریابی همه‌کاناله) می‌رود و با مثالهایی این مفهوم را تا حد زیادی روشن می‌کند. در پایان گام‌های لازم برای توسعه آن را نیز طرح می‌کند.
همانطور که در محتوا خواهید شنید منبع اصلی من کتاب بازاریابی نسل چهارم کاتلر است و در جای‌جای محتوا به تجربیات ۱۰ ساله‌ام در افق کوروش اشاره کردم.


جلسه هفتم:مارکتینگ نسل ۴ برای مدیران خرده فروشی

در هفتمین و آخرین جلسه از مارکتینگ نسل چهارم برای مدیران خرده‌فروشی که در مرداد سال ۱۴۰۰ در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد به سراغ آخرین مفهوم یعنی پایندی برای ایجاد وفاداری رفتیم. در این بخش کاتلر قدرت اپ‌ها و سایت‌ها و … را بر آفتاب می‌افکند. در اینجا کوشیدم مفهوم اول موبایل! را جابیاندازم. او در ادامه گام‌های لازم برای مدیریت ارتباطات اجتماعی با مشتریان را توضیح می‌دهد. در آخرین بخش آخرین جلسه مفهوم شعف توضیح داده می‌شود.
همانطور که در محتوا خواهید شنید منبع اصلی من کتاب بازاریابی نسل چهارم کاتلر است و در جای‌جای محتوا به تجربیات ۱۰ ساله‌ام در افق کوروش اشاره کردم

کلمات کلیدی