تا نشود فاش کسی آنچه میان من و توست

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۳ رای
Loading...

پیام دریافت می شود!
به روشنی و متعجب کننده تر از آنکه فکرش را کنم!
تو همیشه برای مستفیض کردن من معجزه داری! و چقدر معنای ((معجزه)) از آن اسفند تا این اسفند در زعم من تغییر کرده!
و هشت عدد همه روزها و ماههای سال ٩٣ من بود! و من به هیچ تورمی اعتقاد ندارم! سال بعد هم اگر تو مایل باشی با همین عدد جاودانه خواهد شد.
و چرا باید سیصد و شصت و چند روز بگذرد تا ناباوری که تو را انکار می کند، بشود پیام رسان میان تو و من!
و رازهای میان من و تو بماند برای همان من و تو، ((تا نشود فاش کسی أنچه میان من و توست)) …

طفل بودم ترانه خوابم،
اینچنین خوانده مادر من،
یار بی دستی ام امام رضا ع
همه هستیم امام رضا ع …

کلمات کلیدی