انواع جستجوی روزی

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۳ رای
Loading...

پیرمرد با کیسه ای دانه به خیل پرندگان در جستجوی روزی، نزدیک شد.
بلافاصله گنجشکها پریدند! آنچنان ترس بر آنها غالب شد و دور شدند که گمان نمی کنم دیگر گذرشان به آنجا بخورد!
کلاغها با بدبینی اندکی دورتر پریدند و بعضیهایشان به سراغ سطل زباله کم خطرتر کمی دورتر رفتند ولی یاکریمها آنچنان بدون توجه و بی هراس از جایشان تکان نخوردند که دانه ها به سان باران نعمت و جشنی شاهانه بر سرشان می ریخت و آنچنان آنها در این ضیافت سرمست بودند که در جایم خشکم زد! از استغنای این پرندگان سیاه‌‌وسفید به وجد آمدم!
انگار هر کدام از این سه پرنده، کهن‌الگویی هستند که ما انسانها در قالب آنها قابل توضیحیم!
گنجشک هایمان به خطرنزدن را انتخاب کرده اند! شاید از خطرات احتمالی، بیشتر جان سالم ببرند! اما بعید می دانم در تمام عمرشان حتی یک دانه با خیال خوش بلعیده باشند و روزیشان بیشتر از آن باشد که تکاپوی جثه نحیف و چابک آنها را بدهد!
کلاغ‌هایمان با بدبینی به دانه دانه ای که گمان می کنند خودشان با توانایی خودشان بدست آورده اند می نگرند! خیلی‌هایشان ترجیح می دهند در زباله ها چرخ بزنند تا چالش را بپذیرند!
ولی یاکریم هایمان خوب می دانند که روزی مقدر است! خیلی‌هایشان انقدر بی‌تفاوتند که حتی دست پیرمرد را نمی بینند! اما دریافته اند که از در و دیوار به سرت می ریزد! فقط کافی است از آن فرار نکنی و یادت نرود یاکریم!

کلمات کلیدی