خوشبختی‌های که توجهی به آنها نداریم!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۶ رای
Loading...

اگر متوجه نمی‌شی ۷تا۵ت چه جور میگذره!
‏اگر شب سرت به بالش نرسیده خوابت میبره!
‏اگر صبح برای بلند شدن از بالش انگیزه ‌و معنا داری!
‏بدون قطعا یکی از خوشبخترین آدم‌های روی زمینی! شکرگزارش باش!

کلمات کلیدی