ماقال یا من‌قال؟! مساله این است؟؟

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۵ رای
Loading...

امروز همکار عزیزی از انتقاد تند دیگری انتقاد می‌کرد و میگفت تا یک ماه پیش که همین‌کار را خودش انجام میداد بیست درصد کیفیت امروز ما هم نبود و از من انتظار تایید داشت! من گفتم که ارزش داوری شما درباره عملکرد افتضاح اون شخص و تیمش درسته اما این باعث نمیشه که حرف درستش رو نپذیریم و با این استدلال که خودت بدتر انجام می‌دادی از این نقد درست طفره برویم! و بعد این جمله حکیمانه ? که اگر اشتباه نکنم از کتاب عالی #مغالطات علی اصغر خندان در جان من نشسته بود را گفتم!
حرف درست، درسته حتی اگر یک عوضی بگوید!
او نیز همانطور که انتظار داشتم بالغانه لبخندی زد و چنانچه مطمئنم طوری عمل خواهد کرد که بزرگ‌ترین دشمنش حتی نتواند به احترام او برنخیزد!

کلمات کلیدی