کرونا به دور! نوروز مسرور!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۴,۵۰ امتیاز از ۸ رای
Loading...

‏ما که همزمان هموند عصر صنعت و تکنولوژی هستیم

دیریست که باور داریم که سالی که نکوست دیگر فقط از بهارش پیدا نیست!

با اتکال به لطف باری و با هم و به جد و جهد، سالی به از سال‌های رفته رقم خواهیم زد.

‏⁧‫کرونا‬⁩ به دور
‏نوروز مسرور

کلمات کلیدی

ویدئوهای مرتبط