سید حمید همیشه زنده است!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۳ رای
Loading...

بعضی ها یه بخشی از پازل زندگیمونن.
انگار همه مسیر زندگی بعد از اونها تغییر می کنه!
اونها حق ندارند بمیرن!
اونها فقط می تونن به سادگی در دسترس نباشند.
سید حمید از همین جنسه.
اون که الان تو سرد خونه است و فردا رو دستهای ما با ذکر یا حسین به خاک سپرده میشه فقط جسم اونه!
اون همیشه ماناست!
اشکهای ماهایی که حتی یه زمانی اخراجی شدیم شاهد این مدعاست …
بر مشامم می رسد هر لحظه بوی کربلا …

کلمات کلیدی