آدمهای بزرگ، بزرگ زاده می‌شوند!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۴ رای
Loading...

‫پسرک را از تمیز کردن شیشه‌‌ ماشین به دلیل نبود پول نقد منع می‌کنم اما او ادامه می‌دهد بعد کیف‌پولم را که می‌بیند با لبخندی می‌رود. با خودم می‌گویم بعضی از مدیران کسب‌وکارهای بزرگ هم نصف او جرات ندارند. آدمها بزرگ زاده می‌شوند حتی در جای اشتباه حتی اگر تئوریهای مدیریت جز این بگوید‬!

کلمات کلیدی