دوسوتوانی

جهان سنتزها

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۵ رای
Loading...

جهان امروز، جهان سنتزهاست.
بر خلاف مفهوم دیجیتال که مترادف صفر و یک و این یا آن است که به جهان مدرن متعلق است این روزها به جای تز یا آنتی‌تز، داشتن هم این و هم آن یا سنتز دنبال می‌شود. اگر روزی مجبور بودیم میان مثلا انعطاف‌پذیری یا کارآمدی (مدیریت هزینه‌ها) یکی را برگزینیم امروز می‌دانیم که می‌توانیم این دو به ظاهر متناقض را در کنار هم داشته‌باشیم، مفهومی که ذیل #دوسوتوانی می‌نشیند. اگر تا دیروز یا باید تولید انبوه را انتخاب می‌کردیم یا شیوه‌های تولید سفارشی، امروز به دنبال شیوه‌هایی از تولید هستیم که بتوانیم در عین تنوع هر میزان تولید را داشته‌ باشیم. امروز جهان فورد و نوکیا جای خود را به جهان اپل داده است! جهان ترکیب تولید انبوه و سفارشی، از جهان #کییرکگارد به جهان #هگل آمده‌ایم، چه فلسفه را دوست داشته باشیم، چه نداشته باشیم باید #تکثرگرایی را سر لوحه دیدگاه‌های شخصی و حرفه‌ای خود قرار دهیم والا هنوز وارد جهان پست‌مدرن و جهان سنتزها نشده‌ایم. از این به بعد وقتی به دو راهی این یا آن رسیدیم بکوشیم تا راه‌حل‌های هم این و هم آنی را جایگزین کنیم.

کلمات کلیدی