چابودو! یا کار را فقط راه بیانداز!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۴,۵۰ امتیاز از ۴ رای
Loading...

این منظره شاید در ظاهر به یک ساختمان تعلق داشته باشد اما حقیقتا می‌تواند استعاره‌ای از مفهومی باشد که چینی‌ها آن را «چابودو» می‌نامند به اینمعنا که کار را فقط انجام بده! شاید مناسبترین مترادف آن در فارسی «سرهم‌بندی» باشد! همۀ ما تجربۀ سرهم‌بندی‌کردن بعضی کارها را داریم. مادربزرگ من سه ماه پیش به دلیل بی‌موالاتی پرستاری که دوز اضافی از قرص صرع به او داده بود به حالتی دچار شد که یک هفته‌ی بعد در گذشت! منهمیشه از خودم می‌پرسم او که می‌داند چه کرده شب چگونه می‌خوابد! ما نیز تجربه‌ی شخصی از انجام چابودو داریم. مقاله یا گزارشی را بدون دقت کافینوشته و تحویل داده‌ایم یا وظیفه‌ای را که به ما سپرده‌اند ماست‌مالی کرده‌ایم. اما به این فکر کنید اگر چنین رفتاری به عادتی عمومی تبدیل شود، با چگونهجامعه‌ای روبه‌رو خواهیم شد. فایل صوتی ترجمه‌ی مقاله‌ای از جیمز پالمر نویسنده‌ی انگلیسی که در پکن زندگی میکند را میتوانید از سایت ترجمان در اینباره گوش کنید! شما چند تجربه‌ی مشابه از این ماسمالی‌ها یا سرهم‌بندیها داشته‌اید! بیشترین آسیبی که دیده‌اید یا زدید چه بوده؟!

کلمات کلیدی