زورگویی قانونی

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۳ رای
Loading...

‎بیمه مرکزی قانونی تصویب کرده است با عنوان خودروی غیرمتعارف، با این مضمون که ارزش خودرو نصف دیه انسان در ماه غیرحرام حدود١۵٠ میلیون تومان می‌باشد و اگر تصادفی رخ داد و خسارت‌دیده مثلا بر اساس نظر کارشناس بیمه یک میلیون تومان خسارت دید و ارزش خودرو ٢٠٠ میلیون تومان بود، مبلغ پرداختی ٧۵ درصد (نسبت ارزش روز خودرو به ١۵٠ میلیون تومان) مبلغ کارشناسی خواهد بود. این یعنی شما هم خسارت می‌بینید، هم ارزش خودروی‌تان کاهش می‌یابد، هم وقت عزیرتان صرف موضوعی می‌شود که در آن مقصر نیستید و هم از جیبتان باید مثلا ٢۵٠ هزارتومان!!!! پرداخت کنید!
‎به نظر می‌رسد حضرات قانون‌گذار به تنها چیزی که نمی‌اندیشند منافع غیرخودشان است! شاید اگر کمی انصاف وجود داشت حداقل چیزی که باید پرداخت می‌شد تا سقف مجاز خسارت مالی ثالث مقصر بود! از سوی دیگر اگر سقف قیمت قابل قبول خودرو ١۵٠ میلیون تومان استدبا این حساب ارزش خودرو و دریافت بیمه دیگر نباید تابعی از قیمت بالای سقف ١۵٠ میلیون تومان باشد و پرسش مهمی که مطرح می‌شود این است که مگر می‌توان بدون رضایت طرفین یک قرارداد در آن دخل و تصرفی کرد؟ البته آنچه به جایی نمی‌رسد فریاد است!!!

کلمات کلیدی