علم بهتر است یا ثروت؟

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۴ رای
Loading...

به بهانه روز دانشجو
چند ترمی که توفیق معلمی دانشگاه را یافتم به عنوان تجویز، دانشجویان را به کار در رشته تحصیلی‌شان ولو رایگان تشویق می‌کردم. معتقدم تا زمانی که موضوع علم بهتر است یا ثروت به عنوان یک دوراهی یا یک تز و آنتی در ناخودآگاه جمعی ما حضور دارد یعنی شوربختانه میان دانشگاه و صنعت، اتفاقی که باید می‌افتاده هنوز نیفتاده است! هیچ فرقی نمی‌کند که دانشگاهیان کارهای صنعتگران را غیرعلمی بدانند یا صنعتگران کار دانشگاهیان را انتزاعی و بی‌ارزش قلمداد کنند! تا وقتی مسائل صنعت به دانشگاه راه نیابد و در دانشگاه برای آن راه‌حل یافته نشود حتی اگر در تولید به اصطلاح دانش رتبه اول جهان را نیز کسب کنیم سرنا را از سر گشادش زده‌ایم و هر دو طایفه باخته‌اند! زگهواره تا گور دانشجو بودن نه کافی است و نه فضیلت!

کلمات کلیدی