مانند چهارپایانی که کتاب حمل می‌کنند!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۳ رای
Loading...

تنها موقعیتهای مشابه می توانند به مدد ارزیابی واقعی تغییرات تو بیایند!

وقتی عکس العملهای ناخودآگاه تو با ده بیست سال قبل توفیری نکرده

یعنی همه این ده بیست سال مطالعه و مراقبه و مکاشفه و محاسبه کشک!!

کمثل حمار یحمل الاسفارا!

کلمات کلیدی