کوری!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۳ رای
Loading...

باز شدن چشم ها بسیار دردناک است!
بسیاری حاضرند کور بمانند و کور بمیرند اما از ترس این درد به آن نزدیک نشوند!
البته دردناک هم هست! خیلی هم دردناک!
فرض کن امروز بفهمی سی و چند سال از عمر نه چندان درازت را صرف کرده باشی تا به ناخودآگاهت اثبات کنی پدرت اشتباه می کرده! تو بی عرضه نیستی! یا ده ها سال از عمرت را از لج دیگران به گونه ای زیسته باشی! یا ده سال از عمرت را از ترس طرد شدن از دیگران دیگر به گونه ای نزیسته باشی! سالهای عمرت را صرف هر چه کرده باشی جز آنچه که لایق آنی! جز آنچه تو را به درون می کشد …
باز شدن چشم ها بسیار دردناک است!
حتی اگر هبوط آدم از فردوس باشد!
جهنم، همین گشودن اجباری چشمهایی است که از ترس باز نکرده باشی!
بستن چشمها مشکلی را حل نمی کند!
باید به این برزخ زد!
دردناک است اما …

کلمات کلیدی