یک کابوس واقعی

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۳ رای
Loading...

همین یکی دو روز پیش بود که متلذذ از رویاهای متعددی که هر روزه می بینیم با خودم می گفتم کابوس وجود خارجی ندارد!
رویاهای خیلی ترسناکی هم دیده بودم. رویایی شبیه به مواجهه تنهایی با هزاران مغول که قصد کشتن مرا داشتند! اما هیچ وقت برچسب کابوس را نتوانستم بر آن بگذارم! اما کابوس، امروز کابوس بود! به معنی تمام و کمال! هیچ وقت فکر نمی کردم نبودن تو اینقدر از من را خالی می کند! با تمام پوست و گوشت درک کردم! این چند دقیقه جایی را در من خالی کرد که هیچ وقت فکر نمی کردم بتواند چیزی در من حفاری کند! اما کرد! شاید امشب مثل همیشه با آغوش باز به سر وقت رویا دیدن نروم! نکند دوباره به این کابوس مبتلا شوم!

کلمات کلیدی