ریزش فرهنگ در زبان!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
5,00 امتیاز از 3 رای
Loading...
فرشته

دکترسرگلزایی در جایی ذیل مفهوم ناخودآگاه و رویا و دستورزبان با اشاره به تفاوت چینش فعل و فاعل و مفعول در سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی و خصوصا فاصله فعل و فاعل معتقد بود که ربط و نسبتی معنادار میان این فاصله و مسوولیت‌پذیری وجود دارد. برای مثال در فارسی می‌گوییم فلانی، فلانی را در فلان زمان کشت اما در دو زبان دیگر یا ابتدا فعل و بلافاصله فاعل یا بالعکس ابتدا فاعل می‌آید و بعد فعل و در ادامه سایر قیود. به ادعای او این تاثیر می‌تواند دوسویه باشد هم منبعث از فرهنگ باشد و هم می‌تواند ایجادکننده‌ی آن باشد.

کلمات کلیدی