از فقر دیگران ثروت نیاندوزید، برایشان کاری کنید!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۵ رای
Loading...

امروز مطلبی را گذرا دیدم در مورد خانمی با نام توران_میرهادی و نقل قولی از او ‌گریبانم را گرفت: ((غم‌های بزرگ را با کارهای بزرگ هضم کنید)) -فعل را تردید دارم- کنجکاو شدم، جستجو کردم و گزارشی را یافتم و دست‌نوشته‌ای از این فقیده سعیده که بسیار به کار اینجا و اکنونمان می‌آید در میان گزارش نظرم را جلب کرد.

گویا داماد او در کار خرید و فروش ویلا در شمال در سال ٢٠٠١، به دلایل تحریم‌های بین المللی موجی از پولهای ایرانیان خارج از کشور روانه ایران شده بوده است روز به روز موفق‌تر می‌شود و از طرف دیگر مردم منطقه که در فروش چای ایرانی روز به روز ناتوان‌تر می‌شدند ناگزیر زمین‌هاشان را به ویلا تبدیل می‌کردند و مابقی داستان را در این دست‌نوشته ١٧ ساله می‌توانید ببینید: ((از فقر دیگران ثروت نیاندوزید!)) شکل مترقی انتقاد اخلاقی او، میزان تاثیرگذاری و پذیرش حرف‌هایش، نشان از آدمی دارد که شکل حرفهایش هست! داماد بلادرنگ شغلش را رها می‌کند! شاید اگر آدم‌های اینچنینی بین ما بودند و مانع برخی کارهای ما می‌شدند وضع ما بسی بهتر از این بود! کسانی که نمی‌توانستیم برایشان استدلال!! کنیم که اگر من نکنم دیگری می‌کند! در غیبت این نادره‌هاست که منکرمان به تارهای مویی فروکاهیده می‌شود و آن‌هم به پلیس واگذار می‌شود!

کلمات کلیدی