حالم شبیه عمله‌هاست!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
خیلی بد خیلی خوب
۵,۰۰ امتیاز از ۳ رای
Loading...
عملگی

حالم شبیه بنایی است که در همه‌ی این سالها هیچ‌وقت در خانه‌ای که در ساختنش نقش داشته، ساکن نشده است. اگرچه همیشه برای ساختن خانه‌های بزرگتر انتخاب شده اما دل‌کندن از خانه‌ای که به آن خو گرفته همیشه یک حس متناقض است. از یک سو غمگین از ترک افق‌کوروش بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای امروز ایران و از یک سو مسرور و امیدوار برای مأموریت جدید و پیوستن به اکالا بزرگترین فروشگاه اینترنتی فردای ایران.

پی‌نوشت: شاید مثل عمله و بنا برای این احساس مثال کاملی نیست البته مثال کامل وجود ندارد. احساس من احساس عمله‌ای است که فکر می‌کرده خانه‌ی خود را می‌سازد اما متوجه شده که او یک مهمان است و بعد از اتمام کارش از آنچه ساخته نفعی نخواهد برد.

کلمات کلیدی